Oscar Wilde: Prozagedichten

Net zoals Oscar Wilde een slotstuk moest spelen dat hij niet verwacht had, zo kwam het vertalen van zijn werk mij onverwachts op mijn pad. Toen er een uitgave met Oscar Wilde gepland was, maar het met de vertaler niet lukte, kreeg ik opeens de gelegenheid om iets van hem te vertalen. Om niet net zo overmoedig en onvoorbereid te zijn zoals hij met zijn rechtszaak had gedaan, trok ik de KB in. Daar stuitte ik op zijn prozagedichten, acht korte verhalen vol Bijbelse symboliek, gebaseerd op de verhalen die vertelde. De toneelschrijver Wilde was op zijn best als hij een tafel vol gasten kon vermaken. Terwijl hij zijn toehoorders prikkelde met aforismen en enigmatische verhalen, duurde het natafelen langer dan de maaltijd zelf. Op verzoek van een tijdschriftredacteur schreef hij zijn beste verhalen uit en die werden gepubliceerd onder de prozaïsche titel 'Poems in Prose'.

Toen ik in de KB over Oscar Wilde en zijn 'Poems in Prose' las, ontdekte ik dat een goede vriend van hem, de illustrator Charles Ricketts, zich zo gegrepen voelde door de gepubliceerde prozagedichten dat hij er illustraties voor had gemaakt. Charles Ricketts was naast Audrey Beardsley een van de bekendste illustratoren van Wildes werk. Na de verloren rechtszaak van Oscar Wilde werd de naam Wilde in de ban gedaan. Zijn vrouw nam haar meisjesnaam aan en zijn werk werd niet meer opgevoerd uitgegeven. Charles Ricketts heeft zijn illustraties maar gedeeltelijk voltooid en ze zijn nooit samen met de 'Poems in Prose' verschenen.

Ik zag de kans schoon voor een unieke uitgave: een tweetalige editie van de 'Poems in Prose' met de originele illustraties van Charles Ricketts. In de uitgebreide inleiding bij deze bundel ga ik dieper in op de symboliek en het persoonlijke commentaar op de sfinxachtige Wilde, dat Ricketts in zijn illustraties had gestopt.

In zijn recensie op rond1900.nl omschreef Kasper Nijsen deze bundels als: "Een mooie aanvulling op de Nederlandse Wilde-literatuur – verplichte kost voor twintigste-eeuwse decadenten en Wilde-aanbidders, en een aanrader voor andere literatuurliefhebbers."

De bundel is verkrijgbaar via uitgeverij Nadorst: www.uitgeverijnadorst.nl