Allen Ginsberg: Howl en andere gedichten

Allen Ginsberg (1926-1997) was een van de bekendste Noord-Amerikaanse dichter van de twintigste eeuw.

Zijn bundel ‘Howl and Other Poems’, uitgegeven in 1956 bij City Lights Publishers in SF, de uitgeverij van mededichter Lawrence Ferlinghetti, maakte van hem op slag een beroemdheid. In deze bundel schetste hij een onthutsend beeld van het naoorlogse Amerika. Het land werd beheerst door een beklemmend gevoel van paranoia toen de Koude Oorlog opkwam en twee machtige landen, én ideologieën, elkaars aartsvijanden werden. In Amerika raasde senator McCarthy rond op zoek naar vermeende communisten.

Het was ook de tijd van het ideaalbeeld van het godsvruchtige huisje-boompje-beestje: vader die werkte, moeder die het huishouden deed en bakte en de kinderen die zorgeloos en braaf opgroeiden. Voor mensen die niet aan dat ideaalbeeld voldeden, was in deze maatschappij geen plaats. Zij werden onder handen genomen door de psychiatrie en kregen elektrische shocks en in sommige gevallen lobotomie. Hetzelfde thema vindt je zes jaar later terug in de bekende roman ‘One Flew Over The Cuckoo’s Nest’ van de Noord-Amerikaanse schrijver Ken Kesey.

Maar bovenal was het een tijd van zwijgen. Er werd niet gesproken over de verschrikkingen van de net gewonnen oorlog, terwijl de maatschappij te maken kreeg met al die terugkerende soldaten die zich weer aan het burgerbestaan moesten aanpassen. Ook mochten er geen twijfels geuit worden over de eigen kapitalistische ideologie. De VS waren immers nog steeds in oorlog, zij het nu op een ander, abstracter en uitgestrekter niveau. Tot slot zweeg iedereen die niet aan het plaatje van het ideale gezin voldeed. Het sterkste leefde dit bij de jongeren die hun eigen plan wilden trekken en hun eigen weg wilden zoeken. Zij omarmden in deze periode de rock-’n-rollmuziek en zouden in de jaren zestig de wereld laten zien wat zij van het leven verwachtten.

Maar zover was het nog niet. Als zoon van een idealistische moeder en een dichtende vader keek Allen Ginsberg vanuit de marge naar het Amerika zoals dat zichzelf wilde presenteren en naar zijn vrienden die tot in de eeuwigheid tot dezelfde marge verdoemd waren. En hij begreep dat woorden niet genoeg waren. Hij leende van de muziek en kwam met zijn eigen noodkreet die hij blies op de saxofoon van de poëzie.

Hier vind je alle gedichten van deze bundel in het Nederlands vertaald:

Howl (I)

Howl (II)

Howl (III)

Voetnoot bij Howl

Een supermarkt in Californië

Transcriptie van orgelmuziek

De soetra van de zonnebloem

Amerika

In het bagagedepot van Greyhound

Eerdere gedichten:

Een affodille

Liedje

De wilde wees

Aan de achterkant van de werkelijkheid